Articles

Affichage des articles du 2016

Soliloquium e Guiana 6 - De "Jordskott" serie teleuisificâ Suecicâ

Image

Soliloquium e Guiana 5 - Pontem Caiennae transeamus!

Image
Si pelliculam formâ mp3 depromere uis, nexum Youtube in hoc situ appone.

Soliloquium e Guiana 4 - Ambulatio in urbe Kourou

Image

Soliloquium e Guiana 3 - De Apuleio relegendo

Image

Soliloquium e Guiana 2 - De G. Michaelis morte

Image

De regimine Taiuaniensium (III)

Image
Huius nuntioli pars prima hic secundaque istic legi possunt. Iamdudum haud procul a deuersorio nostro perueneramus nec quisquam nostrum, ut mihi paruit, discedere cupiebat: eo carius momentum omnibus uidebatur quod nobis postero die ab urbe proficiscendum erat. Ego uero quidlibet praetexuissem ne mature facesseremus. Iam duos comites inuitaturus eram ut theam bullatam (quae potio in insula  creata "thea margaritata" Sinice dicitur) una biberemus. Ibi Taiuaniensis noster tanquam consilium praesensisset, capsulam ex marsupio promptam nobis praebuit unde tres fistulas extrahere coepit:
-Fumatisne?
Etsi iam decimum annum tabaco non usitabamur, coniunx meus offerenti adnuit. Unam tantum cepit fistulam, explanans nos nonnisi in solemnitatibus fumare atque insuetos iam eâdem ambos frui posse. Uix fumos primos inspirabamus cum nos ad uiae marginem iussit adire quo cinerem facilius in cloacae ostium deiceremus. Dum ob tantam lautitiam subridemus, Taiuaniensis faciem subito grauem af…

De regimine Taiuaniensium (II)

Image
Hic huius nuntioli pars prima legi potest. Mementote illud noctu in urbe Tainan euenisse. Ibi amicus Taiuaniensis nobiscum de insulae historia colloquebatur. Tunc coniunx meus quaesiuit quando Taiuaniam nationem plenam factam esse putaret. "Nihil certi habeo, ait alter, quod tibi interroganti respondeam." Denuo reticuit quamdiu, uias lampadibus nocturnis illuminatas contemplans, cogitauit. Paulo post: "Quamquam uobis, inquit, neque annum nec diem dare possum, credo, ut me sententiam rogatis, Taiuanienses iam a Sinis discessisse ubi Chiang Kai-shek in nos saeuire iussit. Equidem opinionem nonnisi meam exprimo. Postquam enim Mao praeses nationalistas fugauit regimenque communisticum instituit, multi e Sinis Taiuaniam petiuerunt. Hi cum Chiang duce diu sperauerunt se Americanis adiuuantibus communistas inuicem repulsuros ut instituta legesque nationalistarum totis Sinis instaurarent. At ubi dux noluit Taiuaniam a Sinis secedere nouae nationis condendae causâ atque ob id so…

De regimine Taiuaniensium (I)

Image
Ut aliquot uestrum legere potuerunt, ferias aestiuas in insula Taiuaniensium agimus. Per hanc peregrinationem mihi datur ut, et distantia et libero tempore fruens, annum praeteritum respiciam. Tot enim terrores, de quibus inter Latine scribentes plurifariam nuper collocuti sumus,  Europam necnon alias continentes recenter percusserunt, ut multi in nationibus oppugnatis dubitent unde calamitates exorsae, quousque tolerandae sint, quibus obseruandis uirtutibus solui possint, quibus ciues doctrinis regi nolint. Cum autem amico comitati Taiuaniensi in urbe Tainan paucis ante diebus cenaremus, uenit sermo in politicam. Tunc ille, ex insula oriundus natusque fere L annos, affirmauit se omnino Taiuaniensem sibi uideri nec quicquam nisi linguam Sinicam cum ciuibus Rei publicae Popularis Sinarum in communi habere. Quod cum diceret, nulla ira in eo inueniebatur: solum enim notabat duas ex Imperio Sinico rebusque nouis XX saeculi ortas esse nationes utrarum Res publica Popularis Sinarum (quae, …

De ciuilitate Taiuaniensium (II) siue de insidiis in urbe Charleroi perpetratis

Image
De nouis insidiis in Belgio perpetratis
Uixdum illud scribere parabam cum in interreti nauigando cognoui nouas insidias terrificas in Belgio perpetratas esse. Dies paene nullus agi potest quin mentio de fanaticis ueniat. Quod ad hanc rem attinet, facinus paucis uerbis refertur: sicarius quidam custodes publicas duas in urbe Charleroi operantes  cultro aggressus uulnerauit antequam inuicem necatus est.
Qui hostes sint
Denuo hic diurnarii notant quantâ cum saeuitiâ scelera eiusmodi committantur, illic moderatores etiamsi omnes nationis copias in opera sint, insidias caecas praedici nequire, nec nobis mirandum si tales in futuro repetantur.  Equidem nuper scribebam praesidi ministrisque nostris placuisse in pluribus islamicis terris bellum gerere neque eos territores qui nostrates oppugnent, ullo alio nomine uocandos esse nisi hostes. Quin etiam facinora uindicare solet Ciuitas Islamica perpetratores honoratura more militum uel, si morte occubuerint, martyrum.  Haud dubium est quin haec n…

De ciuilitate Taiuaniensium

Image
Dum tempus mihi in Taiuaniensium insula uaganti deest ut longas litteras componam, nuntiolum tamen uobis mitto ne reprehendar quod lectores neglegam. Interdum et dulce et utile est natione abire res ipsas rectius respectum. Sicut aliquot uestrum sciunt, linguam Sinicam praeter Latinam Graecamque   didici atque aliquantisper docui. Cum alioquin longa temporis spatia in Asia manserim, culturam moresque Orientis pro expertis obtineo. Itaque ubi statum Francogalliae hodiernum contemplor eumque cum Taiuaniensium societate comparo, haud paulum de nationibus Europaeis inquietor. Nam enimuero Taiuanienses, quorum insula Res publica Sinarum quoque uocatur, cottidie cum uicinis continentalibus (qui Mao praeside Rem publicam Popularem Sinarum ex doctrina communistarum condiderunt) pugnant autonomiam ac democratiam seruandi causâ. Haec pugna etsi recenter magis ad negotia nummeraria quam ad arma attinet, nationem cunctam tam arte concitat ut ciues, libertates ciuicaque iura seruandi cupidi, con…

Quomodo "terrorismus" aptius uocari possit

Image
Dignissimos lectu nuntios nuper legi a femina Singapurensi (hic) Nemineque (illic) de facinoribus terrificis scriptos. Horum uterque dubitabat quomodo tales impetus eorumque perpetratores nobis  uocandi essent. Cum illa uocabula quibus scriptores latinitatis recentissimae utuntur collustrat, tum hic in historia requirit quae ueteres uerba rebus similibus aut adhibuerint aut creauerint. Equidem quendam de nouis uocabulis componendis scrupulum concipere soleo, ne res ipsas male ob nouitatem intellectas in uerborum uanitate diutissime concludamus. Nonne est uocabulorum res in categorias redigere? Idcirco si duo paria in distinctas subsumpta erunt, difficile erit, ut mi uidetur, discernere quibus uinculis coniungantur, unde utraque processerint, quo remedio utendo soluenda sint. Sic, cum "terrorismum" dicimus, minus scelera quam modum operandi designamus. Nonne uero nostrâ plus interest perpetratores scelerum quam rationem pugnandi  uincere? Quidnam est "terrorismus"…

De statu urgentium siue quare opus sit Francogallis nouo regimine

Image
Dum, caede Nicaeae a territore perpetratâ qui pro Ciuitate Islamicâ ad C homines autoplaustro illisit, in parlamento Francogallico agitur ut lex de statu urgentium (état d'urgence) quartum prorogetur, nonne oportet dubitare quid ea uocabula quibus cottidie utimur, reapse significent? Siquidem opus nobis temporario legum apparatu fuit ut res urgentes gererentur, talis exceptio in constitutione democraticâ repeti non potest, quatenus libertates eo temporaliter minuebantur ut difficultates soluerentur. Si autem moderatores nationis hodie petunt ut idem apparatus prorogetur, nobis necessario concludendum est hos non solum minime obtinuisse ut difficultates soluerent, sed ob id quoque libertates ciuium omnium frustra minuturos esse. Nam uos qui latinitate comminus utimini, non fugit quantum inter Syllam et Cincinnatum distulerit: hic enim dictator VI mensibus creatus citra sedecim dies bellum confecit, ille paucis annis in Populares cum uictimis multis saeuiit. Francogallos igitur in …

Credo quia absurdum

Image
Dum Graeci tantis aerumnis uix supersunt, Francogalli nuper aere alieno oppressi legem uehementer promulgauerunt ut iuribus laborantium minutis oeconomiam roborarent. Sic expostulationibus Commissionis Europaeae parebunt et exemplum Germaniae sequentur. Interea Unio quae ex crise argentaria anni LLVIII nondum ressurrexit, uiribus suis haud freta ac nescia quomodo incursus migrantium moderandi sint, iam impedit ne ciues libere inter nationes Europaeas commeent.  Nunc audimus Barrosum quendam, pristinum praesidem Commissionis Europaeae, qui minime obtinuit ut continentem seruaret, tamen mox apud argentarios Americanos Goldman Sachs pro consiliario operaturum esse. Mirum quantum iidem qui nuper Europam paene perdiderunt, hodie eum benigne accipiant qui nos non seruauit. Debilitatine an contemptioni tantum utrorumque dedecus attribuemus? An ambabus? Sine dubio Britanni possunt ridere qui Unionem relinquere plebis scito decreuerunt, neque eorum iam interest rogato flagotioso respondere. I…

Cur multitudo in Guiana Francogallica litteras nesciat

Image
Saepissime nomen Guiana Francogallica nihil apud eos qui non iam huc uenerunt, suscitat nisi paucas imagines ex quibus Indi Americani, silua Amazonum, siue Infernus uiridis, illi «bagnes» siue ingentes carceres deportandis furibus, necatoribus necnon opinionis damnatis. Ad haec adiciuntur et cultura creola, seruitio orta, et Europaeum Spatii Investigationis Institutum (ESA) in urbe Kourou situm unde missilia Ariana, Vega Soyouz-que eiaculantur. Guianae uero, regioni Francogallicae et solis Unionis Europaeae finibus in America Meridionali sunt multae difficultates quas natio uix gerit et hic mihi hodie denuntiare libet. Nam in eo territorio quod quanta Lusitania est, dinumeratur ex regionibus Francogallicis secunda post insulam Maiottam maxima pars rata illitteratorum. Politici expertissimique cum huius prodigii causas inuestigant, multitudinem immigrantium saepe incusant quod in Brasilia, Surinamia uel Haitia nati atque a paupertate statuque uitae laborantes linguam Francogallicam ne…

De uocabulis nostri temporis siue initium narrationis

Image
Meâ multum interest uocabula inuenire quibus res nostri temporis idonee exprimantur. Idcirco, ut forsan scitis, ea quae aut in interrete comperi aut ipse in componendo creaui, colligo et in indice conscribo si mihi utilia paruerunt. Hodie nouo operandi modo, uelut ludo, me dedi. Nam mihi libuit initium paruae narrationis scribere ubi concepta recentiora plurima accumulaui. Monstrum uobis trado:
Illo uespere Petrus Lycaeum solito serius reliquit. Is enim scholasticus classis secundi, studio insignis, exspectauerat dum consilium professorum finiret ut ab condiscipulis electis audiret utrum congratulationes sibi praemio primi trimestris attribui possent necne. Quo gaudio completus ut primum ore subridente birota uehens domum adiit, computatrum gestabile horam circa XX aperuit. Pater eius, nuntio laetus, dixit cunctos post dimidiam horam quam mater a labore regressa esset, cenaturos esse. Hoc tempore se cenam paraturum esse, et Petrum epistulam electronicam per Facebook auiae missurum ut e…

Quomodo Unio Britannis relinquenda sit

Image
Undique contraria de Brexitu exaudimus posteaquam Britanni plebis scito ex Unione Europaea exire optauerunt. Utinam mentem de re lucidam seruemus! Idcirco pauca memorare uelim ne odium inutile in continenti nostro concipiatur. Primum omnium, recordemur Unionem Europaeam Regno Unito relictum iri neque Europam ipsam. Nolite quicquam absurdi in hoc suspicari: Galli et Britanni ante Caesarem commercari solebant nec dubium est quin eorum posteri post foedus Olisibonis, commercari pergant.  Ad haec adiciam quod J.-Cl. Juncker nuper uerba tam confusa quam periculosa propagans arguebat Britannos quasi proditores se habituros esse si electores  secessioni fauerent. At, edepol, Unio Europaea minime natio est, nec ciuitas foederalis nec confoederatio, sed coniunctio ciuitatum liberarum quae foedus Olisibonis una icerunt. Nonne hoc in parlamentis democratice electis latum est? Quam ob rem nisi libertas vana sit, quatenus formae legitimae observantur, populus liber quam legem per electos fert, ea…

Regard sur le Brexit

Image
Nous entendons tout et son contraire depuis que par voie référendaire, le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union Européenne. Il convient de raison garder et de rappeler quelques faits afin que cette décision ne devienne pas un nouveau creuset de haine pour le Continent. Avant tout, souvenons-nous que le Royaume-Uni quittera l'Union et non pas l'Europe. Et qu'on ne voie rien l'absurde à mon propos: les échanges entre l'île et le continent préexistaient à l'époque romaine et survivront au Traité de Lisbonne.  A ce titre, J.-Cl. Juncker entretenait naguère une confusion délétère quand il laissait planer le soupçon de traîtrise sur le projet de sécession britannique: l'Union Européenne n'est pas un pays, pas même une fédération ou une confédération, mais bien une coopération d'Etats-nations unis par le traité de Lisbonne. Lequel fut validé par les parlements démocratiquement élus. En bonne démocratie, tant qu'il respecte les formes de la légit…

De belli nominibus

Image
Die XII mensis Iunii in urbe Orlando, unus uir sclopeto armatus cauponam cinaedam ingressus ad L homines necauit totidemque uulnerauit. Is antequam a custodibus publicis caesus est, profitebatur se pro Ciuitate Islamica agere. Quousque tandem terror nobis minabitur? Cum Lutetiae inter concentum, tum Bruxellis in metropolitano aeriportuque, iam ubique timendum est.
Ego uero a quibusdam audiui terrificos minoribus societatis partibus uelut iudaeis et pronis in eundem sexum insidiari. Qua re non consentio, nam et  ambulantibus et in thermopoliis bibentibus et tramine subterraneo utentibus et viatoribus et laborantibus, notis ignotisue omnium generum adsilitur, perinde ac, ut ita dicam, nostro uiuendi modo necnon libertati ipsi, nostris legibus confirmatae, aut optandi religionem aut colendi nullum deum, uel consuetudine utriusuis sexus utendi, corpus exhibendi, ludendi, edendi, bibendi quandocumque diu et noctu.
Etsi et philosophos et diurnarios explicare exaudio G. W. Bush, praesidem C…

De Brexitus argumentis

Image
Multum iam de Brexitu agitur. Undique dubium utrum Regnum Unitum Britanniae et Hiberniae Septentrionalis particeps Unionis Europaeae mansurum sit necne. Nouissime statio teleuisionis Belgica utrorumque argumenta memorabat. Ut parua dicam, Jeremy Corbyn, dux factionis Laboris , affirmabat Unionem territorium securum idoneumque commercio esse. Cui pristinus praefectus Londinii respondere nationi esse recuperandam libertatem quam Europa furata esset. Nemo enim mentitur. Nam siquidem ciues in tota Unione bona libere et secure mercantur, tamen negari non potest  eam in institutis conditam esse quae nonnullis plebiscitis reiecta essent, ac Commissionem Europaeam utpote quae sine suffragio populorum elegatur, minima democratica legitimitate frui. Haec disputatio igitur, quoniam Britannis post paucos dies aut adnuedum aut abnuedum erit, apud diurnarios redigitur ad oppositionem libertatis et commercii prout siue Brexitui siue integrationi Europaeae faueant. Paucis cum uerbis, si nobis, uelut…

De prelo et diurnariis

Image
Paucis post diebus inibit aestas qua signum feriarum initio dabitur. Labor rarior fit, eoque improbior quod multas horas sedentes rebus legitimis cum insolitis tum minimi momenti operam damus. Interim animus meus quem tanti vacui taedet, aliud negotium quaerit. Itaque linguis recognoscendis studere statui. Inde non modo Sinicam refoueo sed etiam quod Antiquitatem spectat, ad veterem amorem reuenio: ut lexicon latinitatis hodiernae componam. Eodem tempore nouissimum librum lego ab eo claro philosopho scriptum qui Universitatem Popularem in urbe Caen condidit. Is dum inuestigat quomodo in Francogallia fautores factionum a sinistra et a dextera positarum iam L annos inter se egerint, demonstrat utramque factionem postquam  sinistra regimen dexterae imitata sit, quamquam dissimilibus uerbis utantur,  proposita et consilia similia adsequi. At ambos potestatis seruandae causâ hostem communem  iisdem uocabulis, tanquam nefarium, designare, quae factio extremae dexterae Frons Nationis uocatu…

De Francogallis mala in loco laborandi ferentibus

Image
Ante paucos dies nuntiolum de malis praefectis composui qui collaborantes suos contemnunt ac ideo et operae in res conferendae et omni nationis oeconomiae nocent. Illud hodie mihi addere liceat (nam hoc pro experto obtineo) quod in Francogallia, ut sentire potui, saepius quam in ceteris civitatibus ubi laboraui, operarii et administri publici laborem pro ingrato habent, praefectis diffidunt, numerum horarum in loco laborandi agendarum minutum iri sperant, superiores timent vel interdum oderunt, immo ob eosdem cum aegrotant tum se necant. Equidem Francogallos qui ad novam legem de labore abrogandam reclamant, errare existimo. Minus enim de horis quam de gubernatione tractandum est.

Huius accipite exemplum illud (quod scilicet fictissimum est):

Is praefectus, de quo recenter scribebam, ab suo superiore prohibitus erat ne quidquid mihi efficiendum Jovis et Veneris diebus mandaret. Quo tempore ut in epistula publica stipulabatur, mihi utendum erat ad alia officia. Sic rem difficilem appa…

Hodie annorum numerum metior

Image
Hodie annorum numerum metior. Nam diu lingua latina sine molestia usus fui ut componerem. Sic in thermopoliis sedere solebam deliciosas horas triturus. Ibi nugulas scribebam sine glossario: adulescentuli enim mei pars fuerat latinitas. Itaque si quod nos coniungit mihi nuncupandum esset, intimitatem dicere mallem quam familiaritatem. Quamvis stricta inter duos amicos vincula fuerint, fit ut propter utriusque negotia, longam absentiam, studia inter se diversa convivere desinant. Alter sine odio alterius alias vacat. Qui invicem necessarios novos sibi contrahit. Amicos cum haec animadvertunt, mirantes quantum inter se spatium imponi passi sint, neglegentiae  paenitet. Nihil tamen mutari potest: e pristino contubernio gignitur aut amicitia matura aut veneratio sincera. Sicut non credo hominis boni esse ut  amicorum fidelium ob incuriam obliviscatur, ita illud pro certo obtineo quod  intimitas nonnisi vix refovetur.
Aliquid simile inter me et latinitatem evenisse videtur: Nam post multas…

Quomodo mali praefecti Francogalliae noceant

Image
Ante paucos dies dumiussuinspectorismeilonge ab domomissusprofisciparo, tantumpluerecoepit ut via nostraaquisimmersasit. Finemimbrisexspectavi, frustra: totum diem longe afuitquintempestasmitigaretur. Cum inspectoremmonerenequirem qui pridie in locumoperationisnostraepervenissetneque ibidem ullo modo certiorfieriposset, malui ire ubilaboraresolebam utpraefectolocinuntiarem me invitumreteneri et

Porter le deuil des « Polars Bear »

Image
Voilà quelques jours paraissait Hakim le Syrien, tome 10 de la série «Les Polars Bear». L'écriture d'une autofiction s'étalant sur près de 2000 pages se révéla une expérience profondément bouleversante: on ne passe pas impunément quatre années à s'atteler au clavier quotidiennement sans en revenir transformé. Or loin de moi l'idée de promouvoir ici l'ouvrage. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime guère la publicité, et qu'en bon confucéen, j'ose croire qu'on peut s'accomplir dans l'obscurité. Du reste, sans me renier, je trouve bien des maladresses à mes premiers tomes et un peu plus de nerf aux derniers. Le projet des « Polars Bear » partait d'une double envie: prolonger la tradition du roman de gare et insérer cette dernière dans la culture gay. La suite en procède naturellement si bien que de mes voyages naquit l'Ourson, avatar lointain, rondouillard et poilu de Malko Linge. On retrouve beaucoup de l'auteur dans …

L'Union Européenne, un espace démocratique?

Image
Je vivais en Islande lorsque le débat sur la Constitution Européenne enflamma la société française voilà une petite dizaine d'années. Ardent défenseur d'une intégration plus intime du continent, je plaidais ouvertement pour le "oui" au référendum. Quand les "non" français et néerlandais sortirent des urnes, je ravalai mon orgueil, me raisonnant à l'idée qu'il fallait respecter la volonté des peuples souverains. Peu après, je sentis ma raison emportée dans une étrange cavalcade. Le président Sarkozy entra en scène et mitonna avec ses homologues le mini-traité qu'on appellerait bientôt «Traité de Lisbonne». Le texte de la constitution, à peine enterré, nous revenait sous une version légèrement amendée et entra en vigueur dans un climat d'atterrement lequel passerait pour de l'apaisement. Je pouvais me réjouir de voir mon idée triompher, et, en effet, j'affichais une satisfaction de façade: un président européen et une diplomatie, une…