Articles

Affichage des articles du 2017

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 46

Image
Tunc iam uino captus uidilum in lecto positum reclausit ac scrutatus est donec cingulum uetus repperiret. Quo Martha olim Hong-Kong flagitauerat. Memoria illius temporis ei cum deliciis tum dolori tanto fuerat ut cingulum secum perpetuo portaret. Martham et amabat et oderat. Ast minas eius perpeti non poterat quibus cogebatur turpia perpetrare. Nunc suam uitam magis contemnebat quam Martham, uxorem, filiam. Itaque cum desperaret se manumissum iri, decreuit semetipsum tormentis liberare. Domum speciosam, fortunas amplas, nomen ianuae scriptorii appositae, autoraedam maximi pretii, coniugem quam exquisita ferebatur, filiam in luxu uiuentem, etsi haec omnia habens felix ubique dicebatur, ipse affirmauit se plerosque aetatis annos foede egisse. Dum penem cingulo mulcet, cupidinem in memoriis refouere conatus est. At cum notaret libidinem defore, intellexit nullam aliam profecto sibi superesse uiam.

*
Postridie mane Many Gabriella quae horâ quartâ laborem modo redintegrasset, lassitudine …

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 45

Image
Martha addidit quod Americani quorum sedes legationis quoque in plateâ Libertatis sita erat, nec procul, ut rectius dicam, a sede argentariae Sinicae. In tanto negotio Scriptorium explorationis occultae *** dolo pyxidicularum Seres fallere debebat cum Americani cum Britannis rem totam moderarentur.
Tunc enim, quod Martha reticuit, regimen Hungaricum monumentum aedificabat in memoriam nationis a Germanis deuictae Secundo Bello Mundano atque eodem tempore sic omittere uidebatur Hungariam cum nazismo collaborasse ut multi loco ipso cottidie de flagitio publico reclamarent. Dum haec geruntur, cum rudentes utriusque retis sub opere conexi essent, Americani hoc loco suas pyxidiculas fluxui datorum intercipiendo clam instruebant. Martha huius explanationis finem faciebat cum aliud aggredi statuit: -An proximâ hebdomadâ Ursum conuenies? Persa in emissariae uoce aliquid familiare iam percipiebat quasi Martha inter fidissimos eum allegisset. -Illum in uniuersitate uisitabo, ut solemus…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 44

Image
Restabat ut Seres in machinationis insidias caderent. Uerum profecto propositum ignorabat Hermann cui inerti ac minime fido Martha numquam arcana operationis commisisset. Namque id mandatum in permutatione scoporum, siue Anglice targetswitching, consistebat: Britannici enim emissarii, pro MI-6 operantes, aestimare quaerebant quatenus aemuli Sinici qui apud tabernam argentariam laborabant, fluxum notoriarum a Legatione missum interciperent. Eorum insuper intererat distingui inter lineas telephonicas et communes et tutiores factas, conexiones GSM, sermocinationes per IP-uocem necnon epistulas electronicas. Paucis uerbis: omnia scire cupiebant. Cum autem Europaei paulo ante uetuissent e mediis urbibus ad satellites emitti, ut Seres rete subterraneum antemnis substituere deberent, Britanni occasione arreptâ decreuerunt in tabernam Beijing Banking and Consulting sibi irrependum esse. Itaque Scriptorio explorationis occultae *** obtigit ut Hermann, curator Ziemens Elektronikus, pro Euro…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 43

Image
Ne suspirandi quidem facultas Hermann data est cum uir procerus, Persa scilicet, appropinquauit. Hermann simul atque hunc agnouit, intellexit res desperatas esse. Persa qui eum despiciebat pauidum, senem fere ob aerumnas, omni gratiâ uacuum, nutum breuem solito "Salue, mi collega" adiecit sub specie salutationis. Iam uero dexteram in sacculum e plastico translucido inseruerat ut pyxidulam nigram arripuerit. Quam circum tegumentum reuersit ut manu liberatâ clusuram rubram traheret. Inde Hermann nostro notam sigilli ostendit adinstar documentorum quae in laboratoriis investigationis causâ inspicienda sunt. Tunc sic exordiri:
-Uestigiis digitorum in pyxidiculâ relictis Seribus, si opus fuerit, facile persuadebitur quomodo eos fallere conatus sis. Tamen nihil a nobis tibi metuendum erit quamdiu Marthae accurate parueris. Obstupebat Hermann tanquam aper nocte luminibus raedae occaecatus. Qui contra bestiam uim impetum faciendi colligere non ualuit, immo uero dubius odio an a…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 42

Image
At nuper notauerat metum apud Hermann remitti dum amor uxoris euanescit ut minime eius referret pelliculam uetulam diuulgari. Itaque Martha documenta adulterii collectura curabat photographemata Hermann secum uersantis in locis uariis captanda. Quamquam dubitabat ne uxor senectute appropinquante maritum idcirco relinqueret, nihilominus talia documenta existimabat aliquando utilia fore si forte Hermann Scriptorium prodere conaretur. Illo die elegantiâ ut ita dicam republicanâ uestita erat ut administratricem cogitationis cistae decebat. Photographemata nonnulla eius conuenticuli conseruare destinabat quamuis ea testimonia parui faceret: uxor Hermann quidem, ut cum homunculo eius farinae maneret, necesse erat pecuniam dignitati anteponeret uel cynismum uirtutibus. Namque nulla ei supererat causa cur tali uiro conuersaretur nisi luxus eiusque commodorum gratiâ. Uxor igitur, quantum Martha rem complecti poterat, adulterum numquam repudiaret...
At illud quoque addi poterat quod Hermann…

Soliloquium e Guiana 29 - Encomium Alexandri Ueronensis

Image

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 41

Image
-Equidem inde conicio Britannos consulere ut reti Sinico sese clanculo immisceant atque inuestigent quas qualesque notorias a Legatione emissas Seres intercipiant. -Quam uerum ! -Itaque inter collaboratores argentariae nobis irrependum erit. -Partim saltem... Iamdudum notoriae falsae apud diurnarios occidentales nonnullis scriptoriis explorationis occultae propagatae sunt ut fama negotiationum Sinicarum foedaretur. Quâ ex causâ anno 2013 decretum est negotiationes quae extra Europam geruntur, in territorio Unionis de rebus telecommunicatoriis agere non posse quin cum operatoribus Europaeis collaborarent... Inter hos nobis agendae sunt partes.
*
Hermann, ut solebat, quinque minutis ante horam dictam in locum coetus aduenit. Etsi olim horologiis instar Heluetiorum paruerat, tamen ex quo die Martham Hong-Kong conuenerat, non solum ob metum quo ab speculatrice tractabatur, sed etiam propter cupidinem quâ spes libinis ei inferebatur, inuitus aleas periculaque anteire conabatur. Nam…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 40

Image
Persa, dissimulatâ omni impatientiâ, urbane respondit :
-Haec est una ex tabernis Beijing Banking and Consulting. -Macte uirtute ! Quando primum in Hungariam uenisti ? -Ante biennum. Sed quotiens uenio, totiens breui demoror quoniam inter Uindobonam et Bupestinum operor. Tuo, ut rectius dicam, iussu. -An recordaris quid in eodem loco nuper fuerit ? -Taberna argentaria Francogallica, ni fallor. Sedes, ut credo, Credit Urbain. Multa ob crisin oeconomicam immutata sunt. Diuuerbio tunc cessante, perrexerunt ad plateam Libertatis uersus incedere. Priusquam eo peruenere, itinere flexo, marmora multicolora Basilicae Sancti Stephani admirati in uiam diei VII Octobris se contulere. Mox plateam Libertatis adiuere ubi pueri alii per gramina, alii in areis ludicris oblectabant. Ibi Martha in uerbis consulto parca Persam interrogauit : -Quid de hoc loco ? Alter plateâ accurate circumspectâ ait : -A sinistrâ pristinam sedem teleuisionis Hungaricae, a dexterâ legationem Ciuitatum Foederatarum Amer…

Scholae Romanae e Guiana - lectio quarta (De origine populi Romani eiusque exercitu)

Image
Scholae Romanae e Guiana - lectio quarta (De origine populi Romani eiusque exercitu)
Instar aliarum nationum Antiquarum, homines apud Romanos diuidebantur inter libèros et seruos.
De hominibus liberis
Primis temporibus Urbis in summâ societate Romana praepollebant pastores qui, patricii uocati, secundum gentes se congregauerant. Gens quaeque, ab uno e centum primis Latii incòlis orta, memoriam sui atàui communis et honôrat et rite colit; cuius nomine gentilicio quisque utebatur.
Unaquaeque gentis familia auctoritatem genitoris agnoscebat qui paterfamilias dicebatur. Ex his patriciis qui iure cìuili siue iuribus politicis fruebantur, constabat populus Romanus. Gentes a clientibus circumueniebantur. Horum quisque apud patricios tutêlam quaerebat quâ acceptâ patremfamilias patrônum, siue defensôrem,  uocabat.
Superest plebs quae constituta est ex agricòlis Latium habitantibus. His deerant et ius ciuile et tutela patronorum.
Haec forma ciuitatis nihilominus aetate regum exeunte mut…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 39

Image
-Tuam intelligo obiurgationem atque agnosco me Urso oboedire uelut Mentori. -Curato ut quam primum desinas. Ceterum aliquid tibi iam mandabo Budapestini efficiendum. -Credebam me tantummodo Uindobonae agere cum Budapestini Ursus... Tunc illa interlocuta est cum suspirio : -Ursus ille... Cui etsi nego nullas esse calliditates, tamen hodie te praefero ad nouum mandatum efficiendum. Nam Martha nullam de colloquio pridie cum Urso habito mentionem facere maluit, existimans barbatum iratiorem esse quam ut de libitis solitis ageretur. Quem iam suspicabatur se amittere posse, utpote qui, ut fit apud ueteranos emissariosque eius farinae, ualeret aemulis se uendere. Nec tantum periculum ei ulli solacio erat. Alioquin illum quem amicissimum habuerat , hoc aegrius ferebat abire. At Persae nihil de maerore suo fatendum censuit. -Quid mihi mandare destinas ? Martha statim negotium emissario patefecit : -Necessitudo quâ iamdudum utor, conatur me effugere. Hic uir insuper paucas post hora…

Scholae Romanae e Guiana - lectio tertia (De fabulis mythicis ad Romae conditionem spectantibus)

Image
Primo - De fabulis mythicis et historia ipsa
Temporibus antiquis fabulae mythicae historiaque nonnumquam miscebantur. Scriptores e quibus Titus Liuuis ipse dinumerabatur, fabulas operibus historicis inserere solebant cum scientia deerat. Itaque in hoc capitulo nobis pauca dicenda sunt de eis fabulis quae de Roma condenda tradebantur.
De originibus Troianis 
Princeps Troianus Aenéas, cum Troiam ab Graecis incensam fugeret postquam Ulixes dolose equum e ligno factum in urbem introduxit, post multa pericula in Italiam peruénit. Ibi Latinus rex bello confecto decreuit filiam suam nomine Liuiniam Troiano dare. Inde Aeneas urbem condidit quam Lauinium nuncupauit. Paulo post filius Aeneae Iulus, siue Ascanius, stirpe Troiana ortus, suam urbem condere cupiuit, Albam Longam uocatam.
De domo regia Albana
Multo post Aenean, rex Albanorum, nomine Numitor, e throno expulsus est ab fratre Aemulio. Is Rheam Siluiam filiam Numitoris vestalem, siue sacerdotem deae Vestae, fecit ne prolem gignere…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 38

Image
Fabula tertia : Rex mortuus est
Mensis Iunii die XVIII biocolytae Budapestini ab Toth Reka, feminâ Hungaricâ, telephonio appellati sunt quod scholasticus peregrinus impediret ne domo exiret. Is enim crapulam edormiens humi iuxta ianuam iacebat. Szabo Imre, uigil uico praepositus, cum domum Toth Reka adiuit, conatus uenarum pulsum palpare, animaduertit adulescentem non uiuere. Cadauer alioquin muscis iam circumuolabatur. Subsidio appellato adulescentis uestimentum scrutari coepit ut syngraphum uel tabellam agnitionalem inueniret. Nec morâ comperit defuncto nomen esse Antoine Dutilleux, scholasticum in necessitudinibus internationalibus apud Institutum Studiorum Politicorum urbis Francogallicae Auxerre. Tunc uigil mortuum maledixit, dein cupiens molestiam inuestigatuonis diutinae uitare, decreuit adolescentem, uino captum, casu in gradus cecidisse ut tempus ceruicesque frangeret. Iterum scriptorium telephonio appellauit collegas casibus peregrinis praepositos arcessendi causâ. Postea…

Scholae Romanae e Guiana - lectio secunda (De futurae Romae loco)

Image
Scholae Romanae e Guiana - lectio secunda. De futurae Romae loco.

Sub regibus Romani contendebant ut superessent. His flumen Tiberis limes naturalis erat quo se defendebant aduersus Etruscos. Etenim Etrusci locis septentrionalibus occidentalibusque Tiberim accolebant. Flumine incerto aquae saepe superfluebant sicut fabula de Romulo Remoque tradebat qui alumni aquis refluentibus in ripa relicti essent. Itaque regio Romae tota in stagnis erat. Haec fuit causa cur incolae in collibus habitare mallent. Ibi non modo salubritatem maiorem sed etiam arces  speculasque inueniebant. Ceterum domus Romanae muris spissis impluuiisque pluuias collecturis praeditae talibus necessitatibus respondent. Quod ad illa tempora spectat, nobis comparanda sunt et rara uestigia archeologica et fabulae mythicae quae de Roma condenda narrabantur.

Primo -  De Roma Quadrata VIII saeculo ante Christum natum

Uestigia casularum VIII saeculo aedificatarum in monte Palatino reperta sunt. Quod temporis spatium conco…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 37

Image
At cum plerique toti in cursu abirent, adulescens aliquis, immaturior idemque uino praeter ceteros captus, titubando uiae margini offendit. Corruit et iam humi in domus gradibus iacebat pede dolente. Quamuis comitibus frustra clamaret ut sibi opitularentur, tamen tempestas uocem eius obscurabat. Itaque Ursus appropinquauit et cum audiuisset adulescentem Francogallice loqui, sic adfatus est : -Norisne fabulam illam de Cleobe Bitoneque ? -Hercle, modo fregi talum ! Scolasticus lacrimans prae dolore uerba Ursi uix exaudiuerat. Hic porro : -Die quodam, ait, sacerdos Iunonis timuit ne bubus currui deficientibus serius ad templum ueniret. Ea uero femina pia duos habebat filios, Cleobem Bitonemque. Qui iugum subiuere ut currum usque ad templum traherent. At dea ut eis gratias ageret, felicitatem summam donauit quâ homines omnibus doloribus liberantur. « Neca istum, neca istum » Urso murmurabat Mamma. Quod is miratus est : nam usque ad hunc uesperem, ipsa solebat homicidia ab eo perpetrata re…

Scholae Romanae e Guiana - lectio prima (De primis temporibus Romae)

Image
Scholae Romanae e Guiana - prima lectio. De primis temporibus Romae.

Roma antequam maximum imperium antiquum facta est, ex humilibus initiis profecta est et propterea pugnare debuit usque ad aetatem Reipublicae ut hostibus superesset. Ex his originibus tum incertis cum male notis processerunt multae fabulae quibus constituta est  mythologia historica Romana. Cum scripta desint, archeologia, comparatio mythologiarum, sociologiaque nobis auxilio sunt ut prima tempora Romae describamus.


Primo - De Indo-Europaeis in Latio.

Romanorum ataui, Proto-Uillanouiani uocati, Latium, siue regionem futurae Romae, occuparuerunt cum Indo-Europaei Continentem Europaeam ingrederentur circa duodecimum saeculum ante Christum natum. Indo-Europaei enim fuerunt gentes uariae aetatis praehistoricae quae linguis affinibus utebantur unde ortae sunt linguae Italicae, Germanicae, Slauicae inter alias, necnon dialecti Graecae.

Usque ad nonum saeculum ante Christum natum, incolae Latii artibus technicisque sat…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 36

Image
Tunc Ursus, sicut umbra, e loco facessere coepit. Martha uero dum eum sub lampadibus antiquis, inter sedes commodas, per dulces clauicordii notas abeuntem uidet, pondus solitudinis suae in animo grauescere sensit. Etsi ei clam maledixit, tamen admissit eum quid existimasset libere fateri. Quod ad munus attinebat, barbatus ualde callebat, neque umquam uestigia in operationis loco relinquebat ut ipsa eum optimum emissarium iudicaret. Amicus quoque haberi poterat quoniam ueritates uel crudelissimas ei tradere solebat.
*
Sole occidente Ursus ex amantis fortuiti domo iam exibat. Quem diceres uirum simplicem malitiaeque uacuum, quod rarum erat in tantis societatis Hungaricae aerumnis. Alter alteri numeros telephonicos dictitabant cum imber coortus est : -Sis, Ursus inquit, maritum meum tibi commendare possim : uobis, ut credo, una lasciuire libeat. Cum infrenâ sinceritate loqueretur, uir Hungaricus, staturâ alioquin procerâ ne suspicatus quidem est alterum ficta effari posse : -Quomodo…

Scholae Romanae e Guiana - Prooemium

Image
Saluete, amici amicaeque Latine loquentes! Saluete uos omnes, scholastici curiosique rerum Romanarum antiquarum.
Mihi nomen est Renaud Mercier siue Latine Reginaldus Mercator. Ego mythistoricus sum professorque linguarum classicarum. Guianam Francicam incolo ubi curator inspectionis pro ministerio Educationis Nationalis Francicae sum. In Universitate Guianae quoque profiteor.
In nouo proposito meo uobis praebere destino seriem L emissionum de mundo Romano antiquo.
Nam ab urbe Roma condita anno septuagentesimo quinquagesimo tertio ante Christum natum usque ad depositionem ultimi imperatoris Romani Occidentis anno quadragentesimo septuagesimo sexto post Christum natum floruit mundus Romanus cui etiamnunc debentur linguae romanicae hodiernae, fides Christiana, ratio mundi uidendi nostra, artes technicaeque necnon conceptiones rei publicae, iuris, ciuitatis, hominumque bonorum.  Sic ab regibus paganis usque ad Imperium Christianum, Romani modis semper renouatis pericula multa superarunt.…

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 35

Image
Tariq in arcerâ iacentis cor palpitare desierat. Analysibus demonstratum est in eius sanguine quinquiens inesse quantitatem digitoxinae quam medici praescripserant. Cui accedebant duo genera benzodiazepinarum e quibus unum pro soporifero habebatur. Etiam dubitatum est an Tariq sibi mortem consciuisset. Nec legatio Budapestini nec regimen Mauritanianum quicquam de morte agentis a rebus culturalibus pronuntiauere.
*
-Cur dubitabas mihi fateri quomodo Tariq reapse decessisset? Martha munere accurate fungendi cupida conspectum Ursi captabat. Hic umeros leuiter sustulit, dein ait: -Negotium libere gerebam. Asseuero polonio nos uti debuisse. Etsi tu id optimum esse negauerat, consilium mihi operanti recidere oportebat. Itaque mihi placuit collegam nostrum, professorem linguae Persicae illum asciscere ad propositum meum. -Cafeum, benzodiazepinas, digitoxinam tu... -Ad haec adieci succum conuallariae maialis, quod Mautitanianos uidelicet effugit. -Ubi est capsula gasii Sarini q…

Soliloquium e Guiana 21 - De propomatibus litterariis

Image

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 34

Image
Scriptorium non uere prodebat quoniam haud solum Tariq mortuus, sed etiam necatus erat clam aemulis. Neque alioquin legati proposito assentiretur ne duplicem oboedientiam subiret. Namque Ursus longe altius uolabat quam ut tales machinationes ordiretur. Excruciabatur taedio quod mendacia ei dictitabat. Dum Martha eum tacite contemplatur, ipse, in pristrinâ Budapestinensi sedens, se reuidit surgentem Tariqque ualedicentem in cauponae Persicae solario. Deinde recordatus est uirum quendam procerum colore aquilo oculisque perspicillio solari coopertis progressum esse ad latrinam uersus incedentem. Eundum pede mensam offendisse. Ne caderet, linteum manteliaque forte arripuisse ut poculum cafei Tariq insuper effusum sit. Eum ob potionem perditam stomachantem surrexisse. Iam convicia odiosa parasse. Alterum linguâ Arabicâ utentem modeste orare coepisse ut ueniam humiliter posceret. Re pacatâ Tariq cum suspirio consedisse concludentem alterum stolidum esse. Haec cuncta Marthae narrauit. Dum e…

Soliloquium e Guiana 18 - De gente Hmong pagoque Cacao

Image

Secreta Ursi, Finis ludi (Milesia), pars 33

Image
Tariq scilicet minime pudebat tempora populosque temere miscere. Dum id facit, fumum e fistulâ electronicâ accurate hauriebat. Tum censui mihi tempus dari interloquendi : -Fistulam Persicam fumemus ! Id genus dicunt parum nocere. -Mihi non licet, inquit. Prae pulmonum morbo. Sed noli propter me abstinere ne unam petas. Ne tibi mentiar, huc saepe uenio eâ mente ut fumo alieno eminus fruar. -Intelligo. Deinde post breue tempus, ego : -Credo illud, aio, tibi libere posse. Capsulam liquidi aromatici e tubulo depromptam Tariq obtuli. Quam hic curiose inspexit ; inde perrexi : -Amicus meus hanc e Turciâ nuperrime inuentam mihi attulit. Sapore « Persico » sicut in pittacio legere potes. Quam fistulae tuae inseras atque in honorem meum fumes...Accipe hanc : tibi do. Hoc momento sophophonium sonuit meum. Respondi, collocutorem intente auscultaui, et, post sermonem, Tariq ualedixi, praetendens mihi quam citissime ad Uniuersitatem reuertendum esse. Interim alter capsulam auide contemplari coep…